O mnie

katarzyna_antosiewicz_autorka Katarzyna Antosiewicz

Moja przygoda z funduszami unijnymi rozpoczęła się już ponad 10 lat temu! Pierwszym realizowanym przeze mnie projektem był projekt promocyjno – edukacyjny na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i realizowałam go pracując jeszcze w swojej pierwszej firmie konsultingowo – szkoleniowej.

Przez te 10 lat doświadczyłam w codziennej pracy różnych etapów realizacji projektów – od przygotowania wniosku o dofinansowanie poprzez jego ocenę, odwołania, realizację, rozliczanie i rożnego rodzaju kontrole bieżące i po projektowe.

Przez te 10 lat pracowałam w firmie typowo szkoleniowej bazującej na realizacji projektów POKL, miałam własną działalność, w ramach której przygotowałam ponad 40 projektów inwestycyjnych i edukacyjnych, a w ponad 10 brałam udział jako część zespołu realizującego projekt. Od ponad 5 lat etatowo pracuję na Uniwersytecie w dziale realizującym projekty unijne. Komercyjnie zrealizowałam ponad 1500 godzin szkoleń z tematyki projektowej dla ponad 450 uczestników z różnych branż. Moją specjalizacją są projekty edukacyjne i inwestycyjne dla MMŚP. Moje doświadczenie wynika zatem z praktyki przygotowania wniosków aplikacyjnych i realizacji projektów.

Ukończyłam studia licencjackie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 2001) i magisterskie z zakresu marketingu i zarządzania (Politechnika Lubelska 2003). Dodatkowo ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu kompetencji psychologicznych i społecznych (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 2007). Doświadczenie praktyczne zdobywane podczas wieloletniej pracy przy przygotowaniu i realizacji projektów szkoleniowych i inwestycyjnych od 2001 r., a od 2004 r. również współfinansowanych ze środków UE jest poparte również wiedzą teoretyczną oraz nabytymi kompetencjami (Szkoła Trenerów Biznesu, Prince 2 na poziomie foundation oraz practitioner, szkolenia zawodowe dotyczące pomocy publicznej, równości szans, archiwizacji danych, znajomości ustawy PZP).

Teraz rozpoczyna się nowa perspektywa 2014-2020. A ja chciałabym nadal wspierać przedsiębiorców, w szczególności lokalnych, którzy pragną rozwijać swoje firmy i inwestować w swoich pracowników.

Ta strona powstała po to, aby oddzielić moja pracę w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE od innych moich aktywności. Powstała też dlatego, że lubię swoje projekty, jestem w tym ekspertką i chcę się tym dzielić z innymi.

Na tej stronie będę umieszczała informacje, porady i zapewne refleksje dotyczące realizacji projektów a także informacje o realizowanych przeze mnie w tym zakresie spotkaniach informacyjnych czy szkoleniach.

Zapraszam do współpracy!