Doświadczenie zawodowe

  • kwiecień 2012 – obecnie Ekspedite Szkoła Trenerów Biznesu w Lublinie – Trener wiodący, współtwórca – prowadzenie szkoleń, przygotowanie merytoryczne programu edukacyjnego, kreacja nowych przedsięwzięć, warsztatów i szkoleń, współpraca z innymi trenerami, promocja – zakres: szkolenia trenerskie (w tym train the trainers), szkolenia menedżerskie, szkolenia rozwoju umiejętności liderskich i osobistych. Przeprowadzonych ok. 800 godzin szkoleniowych.
  • kwiecień 2010 – obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół ds. funduszy strukturalnych, Specjalista; zakres obowiązków to przygotowanie wniosków aplikacyjnych, realizacja projektów: od stycznia 2014 – nadal, specjalista ds. monitoringu i rozliczeń projektu ponadnarodowego „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadry branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie”; od marzec 2013 – nadal – odpowiedzialność za przygotowanie rozliczenia finansowego projektu międzynarodowego pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”; od listopad 2012 – specjalista ds. rozliczenia projektu i sprawozdawczości w projekcie „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” (kierunek zamawiany); 2010-2012 Kierownik projektu informatyzacji uczelni „Nowoczesna Uczelnia jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego” (9 osób w zespole wdrożeniowym + około 100 Użytkowników kluczowych i końcowych – koordynacja wdrożenia); 2010-2012 specjalista ds. rozliczeń, monitoringu, sprawozdawczości i promocji w projekcie „Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie”. Łącznie zrealizowane projekty na ok. 30 mln zł, pozyskane środki ok. 5,5 mln zł.
  • styczeń 2009 – obecnie Trustcon Sp. z o.o., Lechaa Consulting Sp. z o.o., Fundacja Q, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, PMGroup Zubrycki, Panasewicz Sp.j., trener/wykładowca-prowadzenie szkoleń; łącznie przeprowadzonych ok. 1600 godzin szkoleń dla osób dorosłych oraz na zlecenia instytucji i firm indywidualnych. Specjalizacja w zakresie funduszy UE i kompetencji menedżerskich oraz zarządzania projektami.
  • maj 2008 – lipiec 2010 – AID! Katarzyna Antosiewicz – własna działalność gospodarcza, w ramach której prowadziłam szkolenia z zakresu zarządzania projektami (m.in. dla PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Lechaa Consulting Sp. z o.o.), obsługi klienta, sprzedaży, kompetencji osobistych i rozwoju umiejętności społecznych, kompetencji menedżerskich, marketingu i in. (PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Fundacja Q), przygotowywałam wnioski aplikacyjne wraz z dokumentacją dodatkową w ramach projektów unijnych dla sektora MŚP, administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz wnioski z zakresu POKL (klienci komercyjni, współpraca z Faber Consulting Sp. z o.o., Lechaa Consulting Sp. z o.o.).
  • lipiec 2001 – kwiecień 2008 – PMG Consulting Sp. z o.o. – asystent, specjalista ds. szkoleń, kierownik ds. szkoleń i organizacji, trener i konsultant, prokurent – zajmowałam się prowadzeniem biura, organizacją pracy i współpracy z podwykonawcami i dostawcami, zarządzaniem i koordynacją współpracy z klientami instytucjonalnymi pod kątem organizacji prac zleconych, przygotowywałam strategie rozwoju i inne analizy marketingowe do doradztwa strategicznego, uczestniczyłam w opracowaniu Biznes planów i strategii rozwoju (m.in. Perła Browary Lubelskie SA w Lublinie, Browar Łomża Sp. z o.o., Kiljańczyk Sp. z o.o., Galeria Zielona w Puławach, PAUF SA, Rossman Supermarkety Drogeryjne Sp. z o.o., Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, Urząd Miasta Lublin).