Klienci

Przed rozpoczęciem perspektywy finansowej 2007-2013 realizowałam również projekty doradcze, m.in. dla browarów, właścicieli galerii handlowych, inwestorów handlowych. Obecnie realizuję projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i pozyskuję środki unijne na projekty inwestycyjne m.in.dla firm z branży produkcyjnej, inżynieryjnej, informatycznej, medycznej oraz dla wielu indywidualnych działalności gospodarczych. WYKAZ KLIENTÓW – USŁUGI DORADCZE i WNIOSKI APLIKACYJNE UE

Pracując m.in. dla Lechaa Consulting Sp. z o.o., PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz na indywidualne zlecenia (Ekspedite Katarzyna Ostroga, Polski Związek Głuchych, Przedszkole Mali Giganci w Lublinie, CENTRUM TERAPII ANIMA Katarzyna Zatoń i in.) przygotowałam łącznie ponad 30 wniosków o dotacje na projekty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój a także Regionalnych Programów Operacyjnych – w zakresie współfinansowania z EFS). W ramach poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przygotowałam wnioski dotacyjne na rozwój kompetencji zawodowych pracowników m.in. dla firm Bazus Sp. z o.o. oraz POL-INOWEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. W większości projektów, które otrzymały dofinansowanie byłam członkiem zespołu zarządzającego projektem, w zakresie rozliczania, sprawozdawczości i monitoringu wskaźników projektu.

Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych i realizacji oraz rozliczania projektów umożliwiło mi zrealizowanie wielu szkoleń z tego zakresu dla rożnych grup zawodowych i wiekowych, zarówno w ramach komercyjnych szkoleń zamkniętych jak i otwartych szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oprócz szkoleń z zakresu finansowania UE prowadzę również szkolenia menedżerskie i z zakresu kompetencji osobistych. ZREALIZOWANE SZKOLENIA