Wykształcenie

  • 2011

Europejska Szkoła Trenerów Grupy SET – szkoła trenerów biznesu

  • 2006 – 2007

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
studia podyplomowe na kierunku Kompetencje Psychologiczne i Społeczne

  • 2001 – 2003

Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, kierunek: Zarządzanie i Marketing
magisterskie studia uzupełniające, temat pracy magisterskiej „Zarządzanie zmianą procesu obsługi klienta”.

  • 1998 – 2001

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem, specjalność: Zarządzanie Strategiczne

studia zawodowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Praca dyplomowa pt. „Zarządzanie zmianą w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach państwowych na przykładzie PZL Świdnik S.A.”