Szkolenia

Szkolenia w zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych i edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej prowadzę od początku perspektywy 2007-2013. Zrealizowałam dotychczas ponad 1000 godzin szkoleniowych w obszarze szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy, przygotowania wniosku o dofinansowanie, budowania zespołów projektowych, opracowania procedur wewnętrznych u beneficjentów (dostosowanie procedur i procesów wewnętrznych do wytycznych oraz zapisów realizacyjnych projektów dotowanych ze środków UE), realizowania i rozliczania projektu unijnego, metod zamykania, monitoringu i sprawozdawczości w zakresie projektów UE.
Na obecną perspektywę 2014-2020 przygotowałam nowe programy szkoleń i warsztatów, które pomogą uczestnikom zrozumieć fundusze i procedury realizacji projektu.
Dla firm rekomenduję warsztaty twórcze, które są oparte o kreatywne metody pracy przy projektowaniu inwestycji finansowanych ze środków unijnych. podczas takich warsztatów kreujemy wspólnie pomysły, które mogą otrzymać unijne dofinansowanie.

Zapraszam do współpracy!