TERMIN

STOP KLATKA Z DNIA POWSZEDNIEGO Specjalisty ds. funduszy unijnych: Wydaje Wam się, że praca w oparciu o wytyczne i procedury jest jasna i prosta? Otóż sytuacja z dzisiaj: Dostałam pismo. W piśmie widnieje zapis, że mogę złożyć odwołanie od decyzji w terminie 14 dni. Pismo wpłynęło do Uczelni 30.12.2015 r. Dzień 31.12.2015 r. był zgodnie […]