Innowacyjne podejście do Wnioskodawcy – konkurs na dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców w województwie Wielkopolskim

Śledząc konkursy – a jest ich coraz więcej w nowej perspektywie – zauważyłam, że jedne regiony bardziej kompleksowo podchodzą do wsparcia dla swoich benerficjentów, a inne – w sposób tradycyjny i konserwatywny. Konkurs o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców można zatem zrobić również w innej i bardziej elestycznej formie.

Innowacyjne, swieże dla mnie podejście do tematu środków unijnych ma m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który poprzez swoje załozenia konkursowe dla przedsiębiorców wkazuje koniecznosć podejmowania komplementarnych i maksymalnie kompleksowych działań w celu zwiększenia konkurencyjności MMSP na rynku regionalnym.

22 września br rozpoczął sie nabór w konkursie Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. Wnioskodawcy są zobowiazani do realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Wnioski na konkurs można składać do dnia do 6.10.2015 r. do godziny 15.30.

Instytucja dopuszcza również (to nowość, z jaką jeszcze się nigdzie nie spotkałam) możliwość złożenia wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. 

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs: 19 900 000,00 PLN

Więcej informacji: na stronie konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *