Jak upadają start-up’y czyli nie bądźmy hipokrytami

Ostatnia przedurlopowa refleksja Natchnął mnie dzisiaj kolega, wrzucając na fejsa link do pewnej informacji na temat tego, jaka jest kondycja polskich strt- up’ów sfinansowanych z działania 8.1. Innowacyjnej Gospodarki w poprzedniej perspektywie 2007-2013. Odwiedziłam link, poczytałam i mam kilka refleksji, nie tylko dotyczących start-up’ów, ale ogólnie dofinansowywania rozpoczynania działalności (jakiejkolwiek) ze środków UE. Bo, wyjaśniając, […]

Cel: dobry tytuł. Dobry tytuł – to nie cel.

Taki przewrotny tytuł dzisiaj, ponieważ przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu dobranie syntetycznego tytułu do specyfiki projektu a jednocześnie unikanie wpisywania celu projektu jako tytuł jest niezwykłym wyzwaniem! pracowałam kiedyś w firmie, w której utarło się, ze tytuł projektu to 1 wyraz. Powstało wiele ciekawych projektów: „Efektywni”, „Innowacyjni”, „Wizjonerzy” Jak już wielokrotnie wspominałam w moich postach, naczelną zasadą […]

Sekret bycia na bieżąco

Dla wszystkich, którzy myślą o dotacjach UE w nowej perspektywie 2014-2020 – porada dotacyjna. Aby być na bieżąco z konkursami i spotkaniami informacyjnymi oraz aktualizacją dokumentów i wytycznych dokonaj subskrypcji newslettera lub uruchom śledzenie aktualności za pomocą kanałów RSS w Instytucji Zarządzającej, która odpowiada za realizację interesujących Cię programów. Możesz też „zaprzyjaźnić się” z punktem […]

Piszesz wniosek o dofinansowanie projektu? Korzystaj z kreatywności.

W jaki sposób uzasadnić, że forma wsparcia A, realizowana za pomocą działań B i C, realizuje potrzebę D rozwiązując problem E? Właśnie skończyłam przygotowywanie 2 wniosków o dofinansowanie. Ze względu na opóźnienie w dostawie koncepcji merytorycznych (opis zawartości projektu) , które dostałam zaledwie tydzień temu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie i wymyślenie projektów było niezwykle trudne. […]

Ostatnie ogniwo – refleksja

Być ostatnim ogniwem jest najgorzej … ogniwem łączącym, spajającym, spinającym w całość. Dlaczego? Bo wszystkie poprzedzające ogniwa – przedostatnie, przed przedostatnie i wcześniejsze (a czasem jest ich całkiem sporo)  zawsze mogą się spóźnić z terminem realizacji zadań. W zasadzie to mało znam ludzi terminowych. Najgorsze jest to, że nawet jak założę sobie rezerwę (np. muszę […]

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – konkurs

W bieżącym III kwartale 2015 r. Instytucja Wdrążająca POPC planuje ogłosić 2 konkursy w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. KONKURS DLA PODDZIAŁANIA 2.3.1 NA CO: cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, cyfrowe udostępnianie zasobów nauki, DLA KOGO: centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub […]

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym” (art. 7), obliguje państwa członkowskie do zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn oraz do podjęcia działań zapobiegających wszelkim formom dyskryminacji ze […]

Konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej – termin składania wniosków 11.09.2015.

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na projekty z komponentem współpracy ponadnarodowej. Termin składania wniosków to 11 września 2015 r.  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs: Temat 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą […]