Program Operacyjny Polska Cyfrowa – konkurs

W bieżącym III kwartale 2015 r. Instytucja Wdrążająca POPC planuje ogłosić 2 konkursy w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. KONKURS DLA PODDZIAŁANIA 2.3.1 NA CO: cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych, cyfrowe udostępnianie zasobów nauki, DLA KOGO: centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub […]

Konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej – termin składania wniosków 11.09.2015.

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na projekty z komponentem współpracy ponadnarodowej. Termin składania wniosków to 11 września 2015 r.  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs: Temat 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą […]