Konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej – termin składania wniosków 11.09.2015.

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na projekty z komponentem współpracy ponadnarodowej. Termin składania wniosków to 11 września 2015 r.  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs: Temat 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w...

Praktyczne sposoby na… udany projekt dotacyjny

Trzy najważniejsze rady dotyczące pozyskiwania i realizacji projektów unijnych Jestem ekspertem od projektów unijnych. Od pozyskiwania, realizowania, naprawiania problemów, rozliczania itd. Ponieważ rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa, chciałabym podzielić się z Wami swoim doświadczeniem w tym zakresie. Z moich doświadczeń we współpracy przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz późniejszej...

„Opiekun projektu” w instytucji zarządzającej – krótka refleksja

Zastanawiam się często, jakie są kryteria przyjmowania pracowników do instytucji zarządzających funduszami UE? Jak wygląda opis stanowiska w jednostce organizacyjnej monitorującej realizację projektów i „otaczającej opieką” beneficjenta wsparcia? Jakie są warunki, które musi spełniać kandydat na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty … czyli tzw. opiekuna projektu? Z moich licznych...

Projekty UE

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przyczyniają się do rozwoju kraju, spełniając główne założenia polityki rozwoju Wspólnoty. Realizując projekty unijne od ponad 10 lat rozwinęłam swoje umiejętności w zakresie analityki, rachunkowości, znajomości prawa krajowego i wspólnotowego, zarządzania zespołem czy realizacji procedur. Dzięki tym projektom realizuję się jako menedżer i...

Kilka słów o mnie

Nazywam się Katarzyna Antosiewicz. Mam 37 lat i mieszkam w Świdniku. Moja przygoda z funduszami unijnymi rozpoczęła się już ponad 10 lat temu! Pierwszym realizowanym przeze mnie projektem był projekt promocyjno – edukacyjny na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i realizowałam go pracując jeszcze w swojej pierwszej...